Ophavsretsmeddelelse og ansvarsfraskrivelse

Alt på www.hotsex.dk er beskyttet iht. den gældende lov om ophavsret. Hverken dokumenter, design, layout, logo, grafik, billeder eller andet materiale må kopieres eller retransmitteres, medmindre hotsex.dk har givet udtrykkelig tilladelse hertil.

hotsex.dk er ikke ansvarlig for, at informationen i dokumenter og tilhørende grafik er egnede til noget formål. hotsex.dk fraskriver sig herved enhver ansvar med henblik på denne information. Under ingen omstændigheder skal hotsex.dk blive ansvarlig for direkte og indirekte skader eller følgeskader, eller nogen anden skade som følge af manglende anvendelsesmulighed, herunder tab af indtjening.

Der tages forbehold for tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl.

Links til tredjemands websites gør, at De forlader hotsex.dk website. Trediemands websites er ikke under hotsex.dk’s kontrol, og hotsex.dk er derfor ikke ansvarlig for indholdet i sådanne websites eller nogen link, som indeholdes i en sådan website. hotsex.dk stiller alene disse links til Deres rådighed som en hjælp for Dem til at finde sådanne websites, og det forhold, at de pågældende links findes, betyder ikke, at hotsex.dk har godkendt eller anbefalet de pågældende websites.

Produkt- og selskabsnavne, der er nævnt på dette website, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.